ReadyPlanet.com
dot dot
ศาลจังหวัดปทุมธานี article
 

อัตราค่านำหมายศาลจังหวัดปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี
  ต.บางปรอก 100
  ต.บางหลวง 200
  ต.บ้านฉาง 200
  ต.บางกะดี 250
  ต.บางขะแยง 250
  ต.บางเดื่อ 250
  ต.บ้านกระแชง 250
  ต.บ้านกลาง 300
  ต.บางพูน 300
  ต.บ้านใหม่ 300
  ต.บางคูวัด 350
  ต.บางพูด 350
  ต.สวนพริกไทย 350
  ต.หลักหก 350
อำเภอสามโคก
  ต.กระแชง 200
  ต.สามโคก 200
  ต.บางโพธิ์เหนือ 200
  ต.เชียงรากใหญ่ 350
  ต.บ้านงิ้ว 350
  ต.บ้านปทุม 350
  ต.คลองควาย 400
  ต.เชียงรากน้อย 400
  ต.บางเตย 400
  ต.บางกระบือ 450
  ต.ท้ายเกาะ 450
     
     
     
อำเภอลาดหลุมแก้ว
  ต.คูบางหลวง 350
  ต.คูขวาง 350
  ต.ระแหง 450
  ต.หน้าไม้ 450
  ต.ลาดหลุมแก้ว 450
  ต.คลองพระอุดม 450
  ต.บ่อเงิน 450
     
     
     
     
     
     
     
หมายเหต
 
  ถ้าคดีเดียวกัน อยู่หมู่เดียวกัน ส่งหลายคน เพิ่มคนละ 60 บาท
  ถ้าคดีเดียวกัน อยู่คนละหมู่ ส่งหลายคน เพิ่มคนละ 100 บาท
สอบถามอัตราค่าส่งหมายได้ที่ แผนกรับฟ้อง
โทร.0-2581-5013, 0-2581-6303, 0-2593-3666, 0-2593-4748 ต่อ 105ค่านำหมายศาลภาค ๑

ศาลจังหวัดลพบุรี article
ค่านำหมายศาลสระบุรี article
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ article
ศาลจังหวัดนนทบุรี article
ศาลจังหวัดอ่างทอง article
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี article
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่านำหมายศาลชัยนาท articledot
บุคคลากรบริหารศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletผู้อำนวยการศูนย์ทนายความทั่วไทย ประวัติและผลงาน
dot
เว็บไซท์ในเครือ
dot
bullet เว็บสำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ sahanetilaw
dot
รวมแบบฟอร์มศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสำนักงานทนายความเครือข่าย ใบส่งมอบงาน ใบรายงานผลงาน และอื่นๆ
dot
ค้นหากฎหมายทุกฉบับ
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพร้อมระเบียบการแต่งตั้ง
dot
ค้นหาคำพิพากษา
dot
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาทุกปี
bulletค้นหาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
bulletค้นหาคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
dot
รวมเว็บรายชื่อสำนักงานทนายความ
dot
bulletเว็บและรายชื่อสำนักงานทนายความมากมาย
dot
เว็บ clip vdo ยอดนิยม
dot
bulletclip metacafe
bulletyoutube
dot
เว็บสื่อไทย ; สื่อต่างประเทศ ;สื่อกีฬา
dot
bulletเว็บสื่อต่างประเทศ
bulletเว็บข่าวกีฬา
bulletหนังสือพิมพ์ไทยและสื่อไทยต่างๆ
bulletเว็บสุดยอดระดับTOP มากมาย
dot
รวมกฎหมายออกใหม่
dot
bulletแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
dot
ร่างกฎหมายใหม่
dot
bullet ร่างกฎหมายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกาแล้ว
bulletค้นหา อ่านกฎหมายใหม่ และเก่า ประกาศต่างๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด (ประเภท ก. ข. ค. ง.)
dot
WEBBOARD
dot
bulletWebboard:เว็บกระทู้ศูนย์ทนายความทั่วไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
*** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริหารโดย บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด 61/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 42 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ปรึกษากฎหมาย ฟรี ตลอดเวลา ยินดีตอบทุกท่าน ไม่ต้องรู้จักมาก่อน ติดต่อ โทรศัพท์ 081-6434418 ,02-9411994 , 02-9411117 , 02-9412609 , โทรสาร 02-9414710 ; e-mail: thailandlawyercenter@hotmail.com *********************** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริการมาตรฐาน เพื่อทนาย ประชาชน ทุกท่าน******