ReadyPlanet.com
dot dot
ศาลจังหวัดจันทบุรี article

อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความของศาลจังหวัดจันทบุร
เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2548
 
         
อำเภอ/ตำบล
บาท
อำเภอ/ตำบล
บาท
อำเภอ/ตำบล
บาท
           
1. อำเภอเมือง   4. อำเภอท่าใหม่   7. อำเภอมะขาม  

ต. เกาะขวาง

240

ต. เขาแก้ว

720

ต. ฉมัน

540

ต. คมบาง

240

ต. เขาบายศรี

360

ต. ท่าหลวง

360

ต. คลองนารายณ์

240

ต. เขาวัว

300

ต. ปัถวี

540

ต. จันทนิมิต

220

ต. โขมง

420

ต. มะขาม

300

ต. ตลาด

180

ต. คลองขุด

480

ต. มะขาม หมู่ (8, 9, 10)

360

ต. ท่าช้าง

240

ต. ตะกาดเง้า

480

ต. วังแซ้ม

360

ต. บางกะจะ

240

ต. ท่าใหม่ (ยายร้า)

240

ต. อ่างคีรี

360

ต. พลับพลา

240

ต. ทุ่งเบญจา

480
8. อำเภอสอยดาว

ต. วัดใหม่

180

ต. ทุ่งเบญจา หมู่ (7, 8)

540

ต. ทรายขาว

600

ต. แสลง

360

ต. บ่อพุ

300

ต. ทรายขาว หมู่ (7, 8, 13)

720

ต. หนองบัว

240

ต. พลอยแหวน

300

ต. ทับช้าง

840
2. อำเภอแก่งหางแมว  

ต. รำพัน

480

ต. ทุ่งขนาน

840

ต. แก่งหางแมว

720

ต. สองพี่น้อง

420

ต. ปะตง หมู่ (1)

600

ต. เขาวงกต

540

ต. สองพี่น้อง หมู่ (2, 15)

480

ต. ปะตง หมู่ (2-9)

720

ต. ขุนซ่อง

720

ต. สีพยา

300

ต. สะตอน

780

ต. ขุนซ่อง หมู่ (1, 9, 10, 11)

840
5. อำเภอนายายอาม 9. อำเภอแหลมสิงห์  

ต. พวา

720

ต. กระแจะ

480

ต. เกาะเปริด

420

ต.พวา หมู่ (1, 4, 6, 8)

840

ต. ช้างข้าม

480

ต. เกาะเปริด หมู่ (7)

480

ต.สามพี่น้อง

720

ต. นายายอาม

540

ต. คลองน้ำเค็ม

300
3. อำเภอขลุง

ต. วังโตนด

480

ต. บางกะไชย

480

ต. เกวียนหัก

360

ต. วังใหม่

480

ต. บางสระแก้ว

360

ต. ขลุง

360

ต. สนามไชย

480

ต. ปากน้ำแหลมสิงห์

360

ต. ซึ้ง

360
ุ6. อำเภอโป่งน้ำร้อน

ต. พลิ้ว

300

ต. ตกพรม

720

ต. คลองใหญ่

720

ต. หนองชิ่ม

360

ต. ตกพรม หมู่ (3, 4, 7, 8)

840

ต. เทพนิมิต

720

ต. หนองชิ่ม หมู่ (8, 10)

480

ต. ตรอกนอง

480

ต. ทับไทร

540
10. กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  

ต. ตะปอน

360

ต. โป่งน้ำร้อน

720

ต. คลองพลู

720

ต. บ่อ

540

ต. หนองตาคง

720

ต. จันทเขลม

840

ต. บางชัน หมู่ (1)

2,040
   

ต. ชากไทย

540

ต. บางชัน หมู่ (2-5)

1,440
   

ต. ตะเคียนทอง

720

ต. บางชัน หมู่ (6)

840
   

ต. พลวง

540

ต. บ่อเวฬุ

720
       

ต. มาบไพ

480
       

ต. วังสรรพรส

540
       

ต. วันยาว

360
       
           
หมายเหตุ หากจำเลยหลายคน

ตำบลเดียวกัน คนละหมู่บ้าน

เพิ่มอีกคนละ 100 บาท  

หมู่บ้านเดียวกัน คนละบ้าน

เพิ่มอีกคนละ 30 บาท  

จำเลยหลายคนอยู่บ้านเดียวกัน

เพิ่มอีกคนละ 20 บาท  

 ค่านำหมายภาค๒

ค่านำหมายจังหวัดชลบุรี article
ศาลจังหวัดระยอง article
ศาลจังหวัดตราด article
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา article
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี article
ศาลจังหวัดสระแก้ว article
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี article
ศาลจังหวัดนครนายก articledot
บุคคลากรบริหารศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletผู้อำนวยการศูนย์ทนายความทั่วไทย ประวัติและผลงาน
dot
เว็บไซท์ในเครือ
dot
bullet เว็บสำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ sahanetilaw
dot
รวมแบบฟอร์มศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสำนักงานทนายความเครือข่าย ใบส่งมอบงาน ใบรายงานผลงาน และอื่นๆ
dot
ค้นหากฎหมายทุกฉบับ
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพร้อมระเบียบการแต่งตั้ง
dot
ค้นหาคำพิพากษา
dot
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาทุกปี
bulletค้นหาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
bulletค้นหาคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
dot
รวมเว็บรายชื่อสำนักงานทนายความ
dot
bulletเว็บและรายชื่อสำนักงานทนายความมากมาย
dot
เว็บ clip vdo ยอดนิยม
dot
bulletclip metacafe
bulletyoutube
dot
เว็บสื่อไทย ; สื่อต่างประเทศ ;สื่อกีฬา
dot
bulletเว็บสื่อต่างประเทศ
bulletเว็บข่าวกีฬา
bulletหนังสือพิมพ์ไทยและสื่อไทยต่างๆ
bulletเว็บสุดยอดระดับTOP มากมาย
dot
รวมกฎหมายออกใหม่
dot
bulletแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
dot
ร่างกฎหมายใหม่
dot
bullet ร่างกฎหมายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกาแล้ว
bulletค้นหา อ่านกฎหมายใหม่ และเก่า ประกาศต่างๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด (ประเภท ก. ข. ค. ง.)
dot
WEBBOARD
dot
bulletWebboard:เว็บกระทู้ศูนย์ทนายความทั่วไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
*** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริหารโดย บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด 61/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 42 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ปรึกษากฎหมาย ฟรี ตลอดเวลา ยินดีตอบทุกท่าน ไม่ต้องรู้จักมาก่อน ติดต่อ โทรศัพท์ 081-6434418 ,02-9411994 , 02-9411117 , 02-9412609 , โทรสาร 02-9414710 ; e-mail: thailandlawyercenter@hotmail.com *********************** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริการมาตรฐาน เพื่อทนาย ประชาชน ทุกท่าน******