ReadyPlanet.com
dot dot
ค่านำหมายศาลแพ่ง article

ค่านำหมายศาลแพ่ง

ประกาศศาลแพ่ง

เรื่อง  การกำหนดอัตราค่าพาหนะ ค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี


ด้วยศาลแพ่งมีนโยบายเห็นควรปรับปรุงอัตราค่าพาหนะ และค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงการปรับอัตราค่าพาหนะ ค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลแพ่ง ดังนี้

1. เขตจตุจักร   อัตรา    200    บาท

2 เขตดินแดง    อัตรา    250     บาท

3. เขตห้วยขวาง                                               อัตรา    250     บาท

4. เขตลาดพร้าว (แขวงลาดพร้าว)                         อัตรา    250     บาท

5. เขตวังทองหลาง                                            อัตรา    250     บาท

6. เขตหลักสี่                                                    อัตรา    250     บาท

7. เขตราชเทวี                                                 อัตรา    250     บาท

8. เขตพญาไท                                                 อัตรา    250     บาท

9. เขตบางซื่อ                                                   อัตรา    250     บาท

10. เขตดุสิต                                                    อัตรา    250     บาท

11. เขตพระนคร                                               อัตรา    250     บาท

12. เขตบางกะปิ                                                อัตรา    300     บาท

13. เขตบางเขน (แขวงอนุสาวรีย์)                           อัตรา    300     บาท

14. เขตดอนเมือง                                              อัตรา    300     บาท

15. เขตบึงกุ่ม (แขวงคลองกุ่ม)                              อัตรา    300     บาท

16. เขตสายไหม (แขวงคลองถนน)                         อัตรา    300     บาท

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป

 

                    ประกาศ    วันที่   1   กันยายน  พ.ศ. 2549

 

 

                              (นายสิทธิโชติ   อินทรวิเศษ)

                                อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


ค่านำหมายทั่วประเทศ

ค่านำหมายจังหวัดนครสวรรค์ article
ค่นำหมายศาลอาญาธนบุรี article
ค่านำหมายศาลจังหวัดปราจีนบุรี article
ค่านำหมายจังหวัดนครนายก article
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน article
ศาลจังหวัดนครราชสีมา articledot
บุคคลากรบริหารศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletผู้อำนวยการศูนย์ทนายความทั่วไทย ประวัติและผลงาน
dot
เว็บไซท์ในเครือ
dot
bullet เว็บสำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ sahanetilaw
dot
รวมแบบฟอร์มศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสำนักงานทนายความเครือข่าย ใบส่งมอบงาน ใบรายงานผลงาน และอื่นๆ
dot
ค้นหากฎหมายทุกฉบับ
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพร้อมระเบียบการแต่งตั้ง
dot
ค้นหาคำพิพากษา
dot
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาทุกปี
bulletค้นหาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
bulletค้นหาคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
dot
รวมเว็บรายชื่อสำนักงานทนายความ
dot
bulletเว็บและรายชื่อสำนักงานทนายความมากมาย
dot
เว็บ clip vdo ยอดนิยม
dot
bulletclip metacafe
bulletyoutube
dot
เว็บสื่อไทย ; สื่อต่างประเทศ ;สื่อกีฬา
dot
bulletเว็บสื่อต่างประเทศ
bulletเว็บข่าวกีฬา
bulletหนังสือพิมพ์ไทยและสื่อไทยต่างๆ
bulletเว็บสุดยอดระดับTOP มากมาย
dot
รวมกฎหมายออกใหม่
dot
bulletแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
dot
ร่างกฎหมายใหม่
dot
bullet ร่างกฎหมายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกาแล้ว
bulletค้นหา อ่านกฎหมายใหม่ และเก่า ประกาศต่างๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด (ประเภท ก. ข. ค. ง.)
dot
WEBBOARD
dot
bulletWebboard:เว็บกระทู้ศูนย์ทนายความทั่วไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
*** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริหารโดย บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด 61/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 42 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ปรึกษากฎหมาย ฟรี ตลอดเวลา ยินดีตอบทุกท่าน ไม่ต้องรู้จักมาก่อน ติดต่อ โทรศัพท์ 081-6434418 ,02-9411994 , 02-9411117 , 02-9412609 , โทรสาร 02-9414710 ; e-mail: thailandlawyercenter@hotmail.com *********************** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริการมาตรฐาน เพื่อทนาย ประชาชน ทุกท่าน******